Home2 2018-12-21T11:51:37+00:00

Via deze weg wil ik u informeren dat het programma ViaNLCS niet langer beschikbaar is.

Mijn belangrijkste drijfveer voor het ontwikkelen van ViaNLCS is geweest om de NLCS als standaard te laten slagen. Dat is gelukt! De NLCS wordt in de gehele sector gebruikt en dat is geweldig om te zien. Voor mij is het moment gekomen om het nu verder over te laten aan professionele marktpartijen. Er gaat te veel privé-tijd zitten in de doorontwikkeling met optimaal niveau. Ik wil iedereen bedanken voor zijn steun en vertrouwen en wens iedereen veel succes met de NLCS.