Gereedschappen

Uit ViaNLCS
Ga naar: navigatie, zoeken
Border

In de Gereedschappen tab bevinden zich diverse losse gereedschappen, die op zich niets met de kern van de NLCS toolbox te maken hebben. In de gereedschappen komen binnen het NLCS toolbox project ontwikkelde gereedschappen en door derden ingebrachte gereedschappen.

De volgende onderdelen zijn te herkennen:
NLCS Controle

Border

Met NLCS Controle kan de tekening gecontroleerd worden op objecten die NIET voldoen aan de NLCS.
Er wordt een rapport gegenereerd met daarin de opmerkingen. Tekenlagen, Tekenobjecten en Tekststijlen kunnen ieder afzonderlijk of gecombineerd geselecteerd worden.

Negeren

Om te voorkomen dat er veel meldingen komen die niet direct relevant zijn, kunnen de lagen 0 en Defpoints, de external references (xRefs) en Correcte objecten (objecten die wel voldoen aan NLCS) genegeerd worden; ze worden niet getoond in de lijst.

Herstellen

Om onjuiste objecten te herstellen zodat ze voldoen aan de NLCS, is een herstelfunctie beschikbaar.
Kopieer de handle code uit de lijst en plak deze in het Handle-veld. Klik op de knop Opsporen in tekening. Het betreffende object wordt in de tekening geselecteerd, waarna een herstel actie kan worden uitgevoerd.
Bij herstellen zijn een aantal standaard AutoCAD functies beschikbaar. Dit zijn respectievelijk AUDIT, PURGE, OVERKILL en SETBYLAYER.

Aanpassen

Border

Met Aanpassen kunnen in de tekening aanwezige objecten worden aangepast.

Functie van de knoppen
x door selectie van een object in de tekening de ACI-kleur van een tekenlaag worden omgezet naar een overeenkomstige RGB-kleur
x door selectie van een object in de tekening de RGB-kleur van een tekenlaag worden omgezet naar de best overeenkomstige ACI-kleur
x discipline aanpassen van meerdere objecten in de tekening


Hoeveelheden

Border

Recht toe recht aan tools om hoeveelheden te bepalen.
Het resultaat wordt in een tekstvenster getoond en kan het vervolgens in een rekenblad bestand (*.xls) worden opgeslagen.

Functie van de knoppen
x berekenen van lengtes
x berekenen van oppervlakken
x berekenen van aantallen (symbolen)

(Wanneer een XLS-bestand wordt geopend in Excel zal deze uit veiligheid overwegingen worden geblokkeerd. Bij de instellingen van Excel kan worden aangegeven dat dit soort bestanden kunnen worden vertrouwd.)

Voorbeeld:

HOEVEELHEDEN
============
Lengtes voor laag: V-WE-GW-OPHOGING-WERK-G
    LWPOLYLINE:  54.25
    LWPOLYLINE:  65.47
    LWPOLYLINE:  58.56
    LWPOLYLINE:  64.60
    LWPOLYLINE:  62.99
      Totaal:  305.87
====================================


Layer filters

Border

Met de Layer filters worden in de Layermanager filters aangemaakt.

Functie van de knoppen
x NLCS filters aanmaken
x NLCS filters verwijderen
x een lijst wordt op de commandline getoond met de aanwezige layerfilters


(Na aanmaken of verwijderen wordt de Layermanager geopend, zodat de Layer Filter List wordt ververst)

Taludarcering

Border
Functie van de knoppen
x aanmaken taludarcering haaks op de kruinlijn voor bestaande situatie
x aanmaken taludarcering haaks op de teenlijn voor nieuwe situatie
x aanmaken taludarcering haaks op de kruinlijn voor bestaande situatie
x aanmaken taludarcering haaks op de teenlijn voor nieuwe situatie


Op de commandline wordt gevraagd om:

1e lijn (kruin) Selecteer de 1e lijn in de tekening
2e lijn (teen) Selecteer de 2e lijn in de tekening
Beginpunt Selecteer het punt op waar de taludarcering moet beginnen
Eindpunt Selecteer het punt op waar de taludarcering moet eindigen
intervalafstand Geef hier de tussenafstand tussen de arceringslijnen op
Hellingfactor Geef hier de hellingfactor op (bij 0.5 wordt de korte arceringslijn de helft van de afstand tussen kruin en teen)
Gebruik 3D Geef hier Ja of Nee op (Indien de lijnen hoogte informatie (Z-waarden) bevatten, wordt het hoogteverschil tussen de lijnen gebruikt om de hellingsrichting van de arcering te bepalen).

De taludarcering wordt in een GROUP (groupname: 'Taludgroep#' # = volgenummer) geplaatst voor gezamelijke bewerkingen (zie voor meer uitleg de AutoCAD handleiding).

Annotatie schalen

Border
Functie van de knoppen
Aanmaken NLCS Annotation scales aanmaken (ongebruikte niet NLCS annotation scale worden verwijderd)
Purge ongebruikte Annotation scales verwijderen


Inlezen K&L

Border

De functie Inlezen K&L biedt de mogelijkheid om een KLIC-verzoek in te lezen in CAD. De in de KLIC-verzoek meegeleverde afbeeldingsbestanden worden gevectoriseerd en geïmporteerd in de tekening.