SymbolenBieb

Uit ViaNLCS
Ga naar: navigatie, zoeken
Tab SymbolenBieb1.png

In de SymbolenBieb tab kan direct vanuit een bibliotheek een symbool of een serie symbolen geplaatst worden. Dit in tegenstelling tot de Objecten tab waarbij een symbool gevonden kan worden door een NLCS object te selecteren. Hier kan ook een selectie gemaakt worden voor de status, de schaal en het subelement. Eventueel kan gekozen worden om het symbool in serie te laten plaatsen.
De volgende onderdelen zijn te herkennen:

Status

Status1.png

Bij de Status kan gekozen worden of het object Bestaand, Nieuw, Vervallen of Tijdelijk is. Tevens kan bij Substatus een nummer worden gekozen. Hiermee kan de status in fases worden ingedeeld (b.v. N1 en N2).

Schaal

Schaal1.png

Bij Schaal kan de tekenschaal worden bepaald van een object. Afhankelijk van het soort object wordt hiermee de Lijnstijl, Tekst, Arceer of Insert schaal bepaald. Er kan ook gekozen worden voor Annotative, dan wordt de current annotation scale als schaalfactor toegepast.

De knop Herstellen schalen is verplaatst naar de Tab Gereedschappen. Hiermee kunnen de Annotation scales in de tekening worden opgeschoond en NLCS geschikt gemaakt worden.

Element code

ElementCode1.png

Met Element Code kan geschakeld worden tussen een doorsnede object of een niet zichtbaar object. Symbolen die in doorsnede voorkomen in de NLCS, zoals een trottoirband worden alleen getoond in de symbolen lijst wanneer Doorsnede is aangevinkt. Daarnaast worden de lijndiktes met 'pendikte' opgehoogt.
Een voorbeeld van een niet zichtbaar object is een muur haaks op en achter een andere wand.


Bibliotheek

Bibliotheek1.png

De bibliotheek wordt samengesteld uit de symboolmaskers die voorkomen in de NLCS Objecten tabellen.

Met behulp van markeren kan snel een symboolmasker worden gevonden. Door een symboolmasker of een onderliggend symboolmasker te selecteren wordt een lijst met symbolen getoond.


Symbolen

Symbolen1.png

Bij Symbolen kan het gewenste symbool worden geselecteerd. Afhankelijk van het geselecteerde symbool worden één of meerdere NLCS Objecten weergegeven en indien beschikbaar een preview en de NLCS identificatie code van het symbool.

Het geselecteerde NLCS Object zal de objectlaag vormen. De objectlaag wordt getoond bij Eigenschappen tekenlaag

Het is ook mogelijk om een symbool te zoeken. Slechts een deel van een symboolnaam is nodig om een symbool te vinden.

LET OP: De zoekfunctie zal in alle bibliotheken zoeken. De resulterende lijst met symbolen kan dus uit diverse bibliotheken komen.

Plaatsingsopties

PlaatsingsOpties1.png

De Plaatsingsopties bieden de mogelijkheid om een serie symbolen te plaatsen langs een lijn analoog aan het AutoCAD MEASURE commando.


Er zijn drie onderdelen te herkennen:

Langs lijn

Door Langs lijn te selecteren worden één of meerdere symbolen geplaatst langs de geselecteerde lijn. Het is hierbij mogelijk een verschuiving op te geven in de lengterichting (negatief voor achterwaarts, positief voor voorwaarts) en in de dwarsrichting (negatief voor links, positief voor rechts)

In serie

Door In serie te selecteren kunnen meerdere symbolen met een intervalafstand geplaatst worden. Hierbij kan worden aangegeven of dit interval bij het begin, het midden of het eind start.

(De richting van de geselecteerde lijn bepaald de richting van de serie)

De symbolen worden in een zogenaamde AutoCAD Group geplaatst. Met de toetscombinatie CTRL-H kan grouping aan- en uitgeschakeld worden. AutoCAD bied de mogelijkheid een group te bewerken. Zie hiervoor de AutoCAD handleiding.

Uitlijnen

Door Uitlijnen te selecteren krijgen de symbolen de richting van de raaklijn op de plek van het invoegpunt van het symbool. Door Kantelen te selecteren worden de symbolen 180 graden geroteerd.

TIPS

  • Deze functionaliteit is bijzonder handig bij het plaatsen van wegmarkeringen zoals deelstreepen, blokstrepen of haaientanden.Eigenschappen tekenlaag

EigenschappenTekenlaag1.png

Eigenschappen tekenlaag geeft de eigenschappen van de bij een geselecteerd NLCS object behorende tekenlaag weer:

  • la: tekenlaagnaam
  • id: unieke identificatie code NLCS object
  • lw: lijndikte in mm (LineWeight)
  • co: kleur (ACI of RGB)
  • lt: lijntype (linetype)