Handleiding ViaNLCS versie 1

Uit ViaNLCS
Ga naar: navigatie, zoeken


De ViaNLCS-palette heeft de vertrouwde NLCStoolbox inrichting. De onderdelen zullen bekend overkomen.
Bij het onderdeel 'Elementen' kunnen per Element instellingen worden verricht. De horizontaal liggende tabs bevatten knoppen die specifieke ViaNLCS commando's in gang zetten. Deze zijn qua type verticaal georiënteerd. De knoppen op de eerste en/of tweede positie van elke tab biedt de mogelijkheid om een gekozen NLCS-instelling toe te passen op een in de tekening geselecteerd object; de knop op de derde positie verricht een roteer functie; de knop op de vierde positie verricht een tekenactie.

Wanneer een commando (bijvoorbeeld 'LINE') in CAD wordt geactiveerd, zal dit commando door ViaNLCS worden afgevangen; de benodigde NLCS instellingen zullen worden toegepast op de tekening en het commando zal vervolgens zijn normale gang krijgen.


Installatie

De Installatie is tamelijk eenvoudig. Na de installatie kan normaal gesproken ViaNLCS direct worden gestart met het commando 'NLCS'. Is dat niet het geval kan hier gevonden worden hoe dit op te lossen.

De installatiebestanden zijn te downloaden via de website van ViaNLCS

(AutoCAD LT wordt niet ondersteund)

Gebruiken

ViaNLCS bestaat uit vier tabbladen:

Objecten tab

In de Objecten tab vindt het echte werk plaats. Hier kiest u de status, de schaal, het object en het element. Bij Element kunnen de instellingen verricht worden voor Symbolen, Arceringen, Vlakvullingen, Teksten en Maatvoeringen.

SymbolenBieb tab

In de SymbolenBieb tab wordt de mogelijkheid geboden om symbolen direct vanuit de diverse bibliotheken te plaatsen waarbij tevens (eventueel meerdere) NLCS-objecten kunnen worden geselecteerd. Daarnaast wordt de mogelijk geboden om 1 of meerdere symbolen langs een object te plaatsen; hetgeen buitengewoon geschikt is om een bomenrij of wegmarkering te plaatsen. Meerdere symbolen worden in een Group opgenomen.

Gereedschappen tab

In de Gereedschappen tab bevinden zich diverse losse gereedschappen die op zich niets met de kern van ViaNLCS te maken hebben. In de Gereedschappen tab komen binnen het ViaNLCS project ontwikkelde gereedschappen.
Gereedschappen als de NLCS controle, Hoeveelhedenbepaling, Taludarcering en Symbolenbibliotheek zijn hier beschikbaar.

Instellingen tab

De Instellingen tab bevat twee onderdelen:

Project

Bij Project worden instellingen die op een project betrekking hebben verzorgd. Deze project instellingen worden in de projectmap opgeslagen. Wanneer een project weer geselecteerd wordt komen de eerder gemaakte instellingen weer beschikbaar. Er is ook ruimte voor projectgegevens. Het is de bedoeling dat hier de metadata - beschreven in de formele beschrijving van de NLCS - wordt ingevoerd. Deze metadata kan bijvoorbeeld door een gereedschap worden gebruikt. Denk hierbij aan een tekeninghoofd.

Bestandslocaties

Bij Bestandslocaties kunnen per gebruiker de bestandslocaties worden ingesteld.


Overig

Lispfuncties

In ViaNLCS zijn een aantal Lispfuncties beschikbaar. Deze zijn te gebruiken in eigen lisproutines. Hiermee ontstaat de mogelijkheid de eigen lisproutine bibliotheek met kleine aanpassingen te blijven gebruiken, maar dan geschikt voor de NLCS.

Oplossen van problemen

Er zijn een aantal omstandigheden die niet automatisch opgelost worden. In zulke gevallen kan voor een oplossing gezocht worden in oplossen van problemen.